LPG nie je bomba v aute !

S LPG sa spája množstvo predsudkov. Niektorí o tlakovej nádrži hovoria doslova ako o bombe na štyroch kolesách.  Ak však porovnáme nádrž na propán-bután s tou plastovou na benzín, rýchlo zistíme, že plyn je vo vozidle chránený v prípade havárie podstatne lepšie ako benzín. Nádrž je stavaná na 100-násobne vyšší tlak. Bezpečnostné ventily sa starajú buď o udržanie plynu v nádrži v prípade poškodenia plynového zariadenia alebo, naopak, o uvoľnenie plynu v prípade zvýšenia tlaku, napríklad vplyvom požiaru.

Pri týchto extrémoch nádrž nikdy nevybuchne, len postupne vypúšťa plyn, ktorý vyhorí. To, že LPG nie je strašiakom, dokazuje jeho využívanie v prostriedkoch hromadnej dopravy v európskych metropolách. To, čím plynofikácia obmedzuje, je nemožnosť parkovať v podzemných garážach. Propán-bután je totiž ťažší ako vzduch, a tak by sa v prípade úniku mohol hromadiť a pri zemi vytvoriť v nevetraných priestoroch so vzduchom výbušnú zmes. Podotýkam, že vytečený benzín pod vozidlo môže byť tiež v určitom pomere zo vzduchom výbušný. Zmenšenie batožinového priestoru už nemusí byť vďaka toroidným nádržiam umiestneným v priestore pre rezervné koleso také dramatické. Nevýhodou je len jej menší objem  (45 -60 litrov). To vás bude nútiť tankovať častejšie. Zvyknúť si musíte aj na kontroly plynového zariadenia.

Po prepnutí na plynový pohon iste zaregistrujete aj jemné zníženie výkonu a mierny nárast spotreby, čo je dané menšou mernou energetickou hodnotou propán-butánu oproti benzínom. To všetko vám však kompenzuje radikálne nižšia cena paliva, tichší chod motora, predĺžená životnosť olejových náplní, ako aj menej emisií, ktoré unikajú z vášho výfuku. Pri hľadaní vhodného plynového zariadenia a montážnej dielne sa stretnete s pomerne veľkým rozptylom cien. Na podozrivo lacné ponuky si však treba dať pozor.

Amatérska montáž môže totiž viesť k vzniku problémov. Napríklad k enormne vysokej spotrebe, pretože zariadenie je veľmi citlivé na nastavenie. Moderné zariadenia od značkových výrobcov sú plne uzavreté, a tak sa prípadný pach z LPG ( merkaptán) môže objaviť len pri poruche alebo po nesprávnej montáži.

Čo je dobré vedieť o LPG

Čo je LPG

LPG je skvapalnený ropný plyn, ktorý sa môže skladať z uhľovodíkov typu propán, propén, propylén, bután, isobután, isobutylén a butén. V našich podmienkach je to zmes propánu (C3H8) s butánom (C4H10). Propán je bezfarebný horľavý plyn získaný krakovaním plynov a ropy. V zmesi s butánom sa používa na pohon motorových vozidiel. Bután je ľahko skvapalniteľný plyn, so vzduchom tvorí výbušnú zmes. Vzniká ako vedľajší produkt pri syntetickej výrobe benzínu.

Prečo je lacnejší

Propán-bután tvorí na celkovom predaji pohonných látok približne len štyri percentá. Preto nie je pre štát z hľadiska daní taký podstatný ako benzín či nafta.

Kam sa hodí, kam nie

Veľká väčšina moderných benzínových motorov nemajú so spaľovaním LPG žiadne problémy. Horenie je homogénne, keďže propán-bután je v atmosférickom tlaku v plynnom skupenstve. To je oproti benzínu a nafte veľká výhoda. Propán-bután určený na pohon vozidiel však neobsahuje olovo ani jeho náhradu Anabex, čo môže spôsobovať prevádzkové problémy starším typom motorov bez tvrdených sediel ventilov. Tieto sú vystavené nadmerne veľkému namáhaniu a opotrebeniu. Týka sa to všetkých áut, ktoré potrebujú olovnatý benzín alebo benzín UNI.

 

LPG nie je miesto benzínu

Prestavbou auta na plyn sa v žiadnom prípade nevzdávate možnosti používať aj pôvodné palivo. Auto je po takomto zásahu vlastne len dovybavené druhým palivovým okruhom. Samotné spaľovanie LPG v motore sa prakticky nelíši od spaľovania zmesi vzduchu a benzínu. Výhodou dvoch palivových okruhov je teda aj väčší akčný rádius. Okrem 50 litrov benzínu v nádrži môžete mať k dispozícii ďalších 45 až 60 litrov propán-butánu v tlakovej fľaši. Dojazd sa tak zväčší na 1000 km.

Zriedka aj pre naftové motory

Propán-bután sa v prevažnej miere využíva pri prestavbe benzínových motorov, no aj naftové motory môžu byť upravené na spaľovanie tohto plynu. Ide však o veľmi komplikovaný zásah, keďže činnosť naftového motora je založená na celkom inom princípe. Preto musia byť takéto motory najprv prestavané na zážihový cyklus s elektrickou sviečkou. Tým však prichádzajú o možnosť spaľovať naftu. Preto sa tieto prestavby využívajú výlučne v prostriedkoch hromadnej dopravy, kde vysokú cenu prevýšia ekologické vlastnosti plynu. V poslednej dobe sa objavujú špeciálne plynové zariadenia pre naftové motory. Ich princíp funkcie je založený na zmiešavaní plynnej fázy LPG k vzduchu (sacie potrubie). Avšak tieto systémy nedokážu generovať také šetrenie na pohonných hmotách, ako pri benzínových motoroch. Napriek tomu sa stále častejšie objavujú tieto zariadenia hlavne v segmente úžitkových vozidiel. Čo je ale potrebné povedať, že tieto zariadenia majú jednu zaujímavú prídavnú hodnotu, ktorá sa väčšine vodičom páči, a to je zvýšenie výkonu motora.       

Čo získate a čo stratíte používaním propán-butánu (LPG)

Výhody

§  Výrazné zníženie nákladov na pohonné hmoty

§  tichší chod motora

§  vyššie oktánové číslo LPG znamená zníženie rizika klepania motora

§  menej škodlivých emisií

§  predĺženie výmeny motorového oleja

§  predĺženie dojazdu vozidla

§  pokojnejší chod nezahriateho motora pri nízkych teplotách

§  možnosť opätovnej montáže zariadenia alebo jeho častí do nového vozidla

§  nízke ceny LPG aj v zahraničí

Nevýhody

§  zákaz parkovania v podzemných garážach

§  kontroly plynového zariadenia

§  mierne zvýšenie spotreby (pri prevádzke na LPG)

§  mierne zníženie výkonu (nebadateľné ale merateľné)

§  zníženie životnosti zapaľovacích sviečok

§  namáhanie motorov starých áut s netvrdenými sedlami ventilov, keďže LPG neobsahuje náhradu olova Anabex

§  povinné označenie vozidla nálepkou LPG

§  znížená užitočná hmotnosť vozidla o hmotnosť zariadenia

§  obmedzená ponuka modelov s hromadne schválenou prestavbou a retrofitným systémom

  •                                                  Kladiete si otázku
  •                           prečo by ste mali používať alterantívne pohony ?
  •                                            Chcete sa dozvedieť viac ?
  •                                           Stiahnite si zdarma E-book 
  •                         "Päť dôvodov prečo používať alternatívne pohony"
  •